ตารางฝึกวิ่ง 10km ให้เร็วที่สุด (%Threshold Pace) | (ภาษาไทย)

Author

Sam Burns

All plans by this Coach

Length

12 Weeks

Typical Week

2 Day Off, 5 Run

Longest Workout

1:30 hrs

Plan Specs

running 10km beginner intermediate advanced masters time goal pace based

This plan is protected by our Refund Policy and may, with the author's approval, be exchanged for a plan of equal value from the same author.

Still have questions about this plan?

ACCESS YOUR PLAN ANYWHERE

Every training plan is built specifically to use within the TrainingPeaks desktop apps, iOS app, and Android app. During purchase you will be asked to login or create a free account to start your training.

Summary

Includes Structured Workouts

Structured Workouts automatically sync with compatible devices and guide you through workouts in real time.


Learn More about Structured Workouts.

SPEED Focused 10k running plan using % Threshold Pace designed to take you to the next level & smash your current 10k personal best time.

Stats

Training Load By Week
Training Load By Week
Average Weekly Training Hours: 02:49

Sam Burns

Tri Nirvana ST

Hello & welcome to TRI NIRVANA, we're here to take you to the next level...
LET'S DO THIS!

We've been breaking through, picking up podiums & collecting the most practical & most effective training methods & tips from the best. Now it's your turn!

Our personalised coaching plans are aimed at triathletes training towards all distances: sprint, Olympic, 70.3 and full ironman distance races and can be adjusted & calibrated to fit your busy schedule or race calendar for 2016 & beyond.

Back to Plan Details

Sample Day 1

0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

Sample Day 3

0:45:00
37TSS
EASY 45

การวิ่งแบบง่าย (Easy Run)
-Easy Run เป็นการวิ่งที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแผนการฝึกของนักวิ่ง
-เป็นการวิ่งที่ง่ายและจะสามารถควบคุมลมหายใจได้เสมอ
-เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการสนทนากับคู่หูการฝึกวิ่งของคุณได้
-ในการวิ่งแบบนี้จะไม่มีความเหนื่อยล้าเลย

Sample Day 6

1:30:00
82.3TSS
Nirvana Black LONG I7

การวิ่งระยะยาว (Long Run)
- การวิ่งแบบ Long Run จะคล้ายกับ Easy Run เพียงแต่มีระยะเวลานานกว่า
- ความพยายามในการวิ่งแบบนี้ยังคงมีความง่ายอยู่แต่อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่นานขึ้น
- อาจมีความเหนื่อยล้าจากการวิ่ง Long Run มากขึ้น
- ทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวต้องนานขึ้นเป็นพิเศษ

Sample Day 8

0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

Sample Day 10

0:45:00
37TSS
EASY 45

การวิ่งแบบง่าย (Easy Run)
-Easy Run เป็นการวิ่งที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแผนการฝึกของนักวิ่ง
-เป็นการวิ่งที่ง่ายและจะสามารถควบคุมลมหายใจได้เสมอ
-เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการสนทนากับคู่หูการฝึกวิ่งของคุณได้
-ในการวิ่งแบบนี้จะไม่มีความเหนื่อยล้าเลย

Sample Day 13

1:30:00
82.3TSS
Nirvana Black LONG I7

การวิ่งระยะยาว (Long Run)
- การวิ่งแบบ Long Run จะคล้ายกับ Easy Run เพียงแต่มีระยะเวลานานกว่า
- ความพยายามในการวิ่งแบบนี้ยังคงมีความง่ายอยู่แต่อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่นานขึ้น
- อาจมีความเหนื่อยล้าจากการวิ่ง Long Run มากขึ้น
- ทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวต้องนานขึ้นเป็นพิเศษ

Sample Day 15

0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

ตารางฝึกวิ่ง 10km ให้เร็วที่สุด (%Threshold Pace) | (ภาษาไทย)

$15.00 - Buy Now
_