ตารางฝึกวิ่ง 10km ให้เร็วที่สุด (%Threshold Pace) | (ภาษาไทย)

Training Load By Week
Training Load By Week
Average Weekly Training Hours: 02:49

SPEED Focused 10k running plan using % Threshold Pace designed to take you to the next level & smash your current 10k personal best time.

Sample Day 1
0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

Sample Day 3
0:45:00
37TSS
EASY 45

การวิ่งแบบง่าย (Easy Run)
-Easy Run เป็นการวิ่งที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแผนการฝึกของนักวิ่ง
-เป็นการวิ่งที่ง่ายและจะสามารถควบคุมลมหายใจได้เสมอ
-เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการสนทนากับคู่หูการฝึกวิ่งของคุณได้
-ในการวิ่งแบบนี้จะไม่มีความเหนื่อยล้าเลย

Sample Day 6
1:30:00
82.3TSS
Nirvana Black LONG I7

การวิ่งระยะยาว (Long Run)
- การวิ่งแบบ Long Run จะคล้ายกับ Easy Run เพียงแต่มีระยะเวลานานกว่า
- ความพยายามในการวิ่งแบบนี้ยังคงมีความง่ายอยู่แต่อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่นานขึ้น
- อาจมีความเหนื่อยล้าจากการวิ่ง Long Run มากขึ้น
- ทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวต้องนานขึ้นเป็นพิเศษ

Sample Day 8
0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

Sample Day 10
0:45:00
37TSS
EASY 45

การวิ่งแบบง่าย (Easy Run)
-Easy Run เป็นการวิ่งที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแผนการฝึกของนักวิ่ง
-เป็นการวิ่งที่ง่ายและจะสามารถควบคุมลมหายใจได้เสมอ
-เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการสนทนากับคู่หูการฝึกวิ่งของคุณได้
-ในการวิ่งแบบนี้จะไม่มีความเหนื่อยล้าเลย

Sample Day 13
1:30:00
82.3TSS
Nirvana Black LONG I7

การวิ่งระยะยาว (Long Run)
- การวิ่งแบบ Long Run จะคล้ายกับ Easy Run เพียงแต่มีระยะเวลานานกว่า
- ความพยายามในการวิ่งแบบนี้ยังคงมีความง่ายอยู่แต่อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาที่นานขึ้น
- อาจมีความเหนื่อยล้าจากการวิ่ง Long Run มากขึ้น
- ทำให้ระยะเวลาการฟื้นตัวต้องนานขึ้นเป็นพิเศษ

Sample Day 15
0:52:00
41.5TSS
Easy Run + Stingers

50 นาที Easy + sprints: WU(WARM UP): 15 นาที วิ่งด้วย Zone1-2, แรง 6/10, 6x100m วิ่งสปริ๊นท์ + จ๊อกกลับ, CD (cool down): 15 นาที วิ่งด้วย Zone 1 ให้ถึง top speed ด้วยการคุมการเร่งดีๆ

Sam Burns
|
Tri Nirvana ST

Hello & welcome to TRI NIRVANA, we're here to take you to the next level...
LET'S DO THIS!

We've been breaking through, picking up podiums & collecting the most practical & most effective training methods & tips from the best. Now it's your turn!

Our personalised coaching plans are aimed at triathletes training towards all distances: sprint, Olympic, 70.3 and full ironman distance races and can be adjusted & calibrated to fit your busy schedule or race calendar for 2016 & beyond.