Petra Holešová
Petra Holešová PH your motion
Petra Holešová
Petra Holešová PH your motion
Location

Rajec nad Rajčiankou , Slovakia

Languages

English

Sport Types
 • Triathlon
 • Road Cycling
 • Running
 • Mountain Biking
 • Duathlon
 • IRONMAN
 • XTERRA
 • Personal Training
Services
 • 1-on-1 Coaching
 • Consultations
 • Local Coaching
 • Strength Training
 • Training Camps
Meet Your Coach
Petra Holešová
Petra Holešová PH your motion
http://www.phyourmotion.sk
Rajec nad Rajčiankou Slovakia 01501
Coach Bio

Poslaním PH your motion je budovať u každého človeka pozitívny vzťah k zdravému štýlu života. Snažiť sa čo najefektívnejšie zlepšiť fyzickú a mentálnu výkonnosť a získať srdiečko pre danú športovú činnosť.

Read More

Patrik Holeša
Atletický/ triatlonový a kondičný tréner - zakladateľ
Volám sa Patrik, som atletický/ tiratlonový a kondičný tréner výkonnostných i vrcholových športovcov. Vediem tréningové jednotky v súkromnom pohybovom centre PH your motion v Rajci. Vyštudoval som na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo atletiky prvýstupeň.. Popri tom sa venujem na výkonnostnej úrovni triatlonom na dlhé vzdialenosti

Preferred Athlete Levels
Beginner, Advanced, Professional
Have a question? Contact me.

Send message
Social:
 
Address:

Jánošíkova, 510/21
Rajec nad Rajčiankou
Slovakia
01501