Location

Trencianska Tepla , Slovakia

Languages

English

Sport Types
  • Triathlon
  • Running
  • IRONMAN
  • Swimming
  • Personal Training
Services
  • 1-on-1 Coaching
  • Group Coaching
  • Local Coaching
  • Strength Training
Athlete Requirements
Každý, kto má záujem o aktívny životný štýl, je cieľavedomý a zodpovedný voči sebe. // Anyone who is interested in an active lifestyle is goal-oriented and responsible towards themselves.
Meet Your Coach
Hiadlovský Ivan
Hiadlovský Ivan
Trencianska Tepla Slovakia 91401
Coach Bio

Počas celého života máme výzvy - či už v práci, v osobnom živote alebo v športe. Máme svoje sny, svoje ciele. Nie vždy však dokážeme nájsť cestu, ktorá nás dovedie k naplneniu tohto cieľa. Mojou výzvou je pomôcť Vám splniť si sen o prekonaní seba samého vo vytrvalostných športoch. Vytrvalostných disciplín, ktoré prinesú do vášho života ďalší úžasný rozmer a stanú sa tak vašou neoddeliteľnou súčasťou.

Read More

Throughout our lives we have challenges - whether at work, in our personal lives or in sport. We have our dreams, our goals. However, we are not always able to find the path that will lead us to the fulfillment of that goal. My challenge is to help you achieve your dream of outdoing yourself in endurance sports. Endurance disciplines that will bring another amazing dimension to your life and become an integral part of you.

Preferred Athlete Levels
Beginner, Intermediate
Have a question? Contact me.

Send message
Address:

Trencianska Tepla
Slovakia
91401